Oudervereniging

Bianca Kuijpers

Voorzitter
Suzanne de Bok

Secretaris
William van Dongen

Penningmeester
Charlotte Verhoeven

Vice-voorzitter
Patricia Breedveld

Linda Heppe

Sabine de Jongh

Joyce Vermeulen

Onze school heeft een oudervereniging. Ouders van leerlingen van onze school zijn automatisch lid van deze vereniging, tenzij uitdrukkelijk kenbaar wordt gemaakt dat men geen lid wil zijn. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Ook is er elk jaar een ledenvergadering of een mogelijkheid om belangrijke stukken van de oudervereniging in te zien. Om afstemming tussen de ouderraad en het team te bevorderen zijn bij de vergaderingen steeds een lid van het managementteam en een leerkracht aanwezig. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden besproken en worden de taken verdeeld. Bij activiteiten moet u denken aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, themafeest enz.

De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn een contributie (vrijwillige bijdrage). Van deze contributiegelden worden activiteiten voor de school georganiseerd. 
Voor het schooljaar 2018-2019 is de contributie van de oudervereniging vastgesteld op €15,00 per jaar.
De OR is bereikbaar via het volgende e-mail adres; ordenduin@skod.org

 

Bianca Kuijpers (voorzitter)

Charlotte Verhoeven (vice-voorzitter)

William van Dongen (penningmeester)

Patricia Breedveld

Linda Heppe

Suzanne de Bok (secretaris)

Linda Reurings

Sabine de Jongh