Medezeggenschapsraad

Diede Hessels

Team
Jos Schretlen

Voorzitter, team
Fieke Lucassen

Team
Maurice Luijckx

Ouder
Anton Jansen

Penningmeester ouder
Danny Schapers

Ouder

De medezeggenschapsraad: mrdenduin@skod.org

 

2019-2020

MR, namens de ouders

Anton Jansen

Danny Schapers

Maurice Luijckx

 

Namens het personeel

Jos Schretlen (leerkracht gr 4) voorzitter

Diede Hessels (leerkracht gr 4)

Fieke Lucassen (leerkracht gr 1-2)

 

GMR namens ouders

Anton Jansen

 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders van onze school.Zij komen op voor de belangen van alle kinderen, ouders en medewerkers van onze school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De verslagen kunt u terugvinden op de website en zijn ook ter inzage op school aanwezig. De MR wil positief kritisch kijken naar het beleid van onze school.
 

De MR kan haar taak alleen goed uitvoeren als zij ook ondersteuning krijgt van ouders.Dus heeft u suggesties, wensen of vragen, schroom niet om bij de MR aan te kloppen. De MR houdt zich bezig met specifieke zaken binnen onze school.
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) buigt zich over onderwerpen die alle SKOD-scholen aangaan. Vanuit onze MR hebben een teamlid en een ouder zitting in de GMR.